Perspektywa budżetowa 2014-2020

Perspektywa budżetowa 2014-2020

Rada Europejska podjęła kluczowe decyzje w sprawie budżetu unijnego na lata 2014-2020. Po zatwierdzeniu ich przez Parlament Europejski Polsce przyznano 72,9 mld euro na realizację polityki spójności. W wyniku przeliczenia cen stałych na bieżące wynegocjowana kwota wzrosła o ok. 13 proc. i wynosi 82,3 mld euro. 

Dostępność tak dużych środków pozwala z optymizmem spojrzeć na olbrzymie możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Jednak wraz ze wzrostem środków rosną wymagania. Dlatego też wielu naszych partnerów już dzisiaj prowadzi z nami stałą współpracę, która w najbliższej przyszłości pozwoli na zwiększenie szans pozyskania środków zewnętrznych. 
Obecnie, w zakresie optymalnego przygotowania do nowej perspektywy unijnej, na stałe współpracujemy m.in. z następującymi podmiotami:
 
Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., w szczególności ZM „Mesko” S.A., Tarnów” S.A., Fabryka Broni „Łucznik” Radom Sp. z o.o.;  URSUS S.A., OPEGIEKA Sp. z o.o., Eurocast Sp. z o.o., NZOZ Tuchów,  Invico S.A., Bahpol Sp. z o.o., SECESPOL Sp. z o.o.
 
Ponadto w ostatnim okresie nawiązaliśmy stałą współpracę z:
Gminą Miasto Elbląg, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu, Elbląską Radą Klastrów, Klastrem Mebel-Elbląg, Elbląską Uczelnią Humanistyczno-Ekonomiczną, Samodzielnym Publicznym Ośrodkiem Terapeutyczno-Rehabilitacyjnym w Elblągu