W tym krótkim okresie z sukcesem nasi kontrahenci ukończyli ponad 10 projektów ukierunkowanych na:

  • innowacyjne inwestycje
  • ochronę środowiska
  • energetykę
  • szkolenia

Dzięki wspólnym staraniom wartość dotacji w ramach w/w projektów wyniosła prawie 50 mln zł, m.in. z następujących programów:

  • SPO WKP 2.4 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska
  • SPO RZL 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
  • SPO WKP 2.2.1 Dotacje na innowacyjne inwestycje