W okresie programowania Unii Europejskiej 2014-2020 nasi kontrahenci z sukcesem ukończyli dziesiątki projektów ukierunkowanych m.in. na:

 • działalność badawczo-rozwojową
 • badania oraz wdrożenia
 • rozwój sektora nowoczesnych usług
 • innowacje o wysokim potencjale
 • działalność innowacyjną na poziomie regionalnym
 • ochronę środowiska
 • energetykę
 • teleinformatykę oraz usługi ICT
 • turystykę oraz produkty sieciowe
 • rewitalizację
 • ochronę zdrowia
 • ochronę dziedzictwa kulturowego
 • infrastrukturę społeczną
 • szkolenia

Dzięki wspólnym staraniom wartość dotacji w ramach w/w projektów wyniosła ponad
1 mld zł, m.in. z następujących programów:

 • PO IR 3.2.1 Badania na rynek
 • PO IR 3.2.2 Kredyt technologiczny
 • PO IR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
 • PO PW 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP
 • PO PW 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP
 • PO IŚ 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej
 • Regionalne Programy Operacyjne – m.in. Warmia-Mazury, Małopolski, Zachodniopomorski, Pomorski

Wśród naszych partnerów wymienić możemy m.in.:

G-TERM Energy sp. z o.o., Eurocast Sp. z o.o., FLSmidth MAAG Gear Sp. z o.o., Schmid Polska, Instytut Energii, GSG Industria, EMED Sp. z o.o., Korporacja KGL S.A., Hydropress Wojciech Górzny, Lamintex, OPEGIEKA Sp. z o.o., SIMPLE S.A., NZOZ Tuchów, SECESPOL Sp. z o.o., Cintamani Poland Majewscy i Koć Spółka Jawna, HARPER HYGIENICS S.A., PID Polska Sp. z o.o., Legia Warszawa S.A., Lydall Holdings / HEALTH HYGIENE Sp. z o.o., NZOZ ETER MED Sp. z o.o., ADAR Sp. z o.o., AJRAM Sp. z o.o., BIG ZPCHR MARIAN GROBLEWSKI SP. K., Layman Sp. z o.o. Sp. K., LIRA Sp. z o.o., Stocznia Jachtowa NORTHMAN, Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur, Zdzisław Wierzbowski LUBAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE, MAZURSKI RAJ Sp. z o.o., Hotel Roberts Port Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński, „GRUPA AMAX” Sp. z o.o., REA Group Sp. z o.o. Sp. K., MCKW „Zamek Ryn” Sp. z o.o., Centrum Ubezpieczeń i Turystyki Marek Piskur, JLM TRANS Sp. z o.o., POLGRYS KRUSZYWA Sp. z o.o. Sp. K., PHU „TECHNOMEX” Sp. z o.o., KING CROSS SHOPPING WARSAW Sp. z o.o., Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Klasztor Ojców Paulinów Jasna Góra.