Oferta obejmuje:

  • Projektowanie i realizację profesjonalnych kampanii w zakresie lobbingu.
  • Opracowywanie projektów rozwiązań legislacyjnych.
  • Budowanie „grup interesu”.
  • Organizację spotkań z przedstawicielami władz wszystkich szczebli;
  • Przygotowywanie i realizację prezentacji na forach ustawo i uchwałodawczych;
  • Doradztwo w zakresie profesjonalnej i skutecznej komunikacji z organami administracji szczebla centralnego, samorządowego, jak i przedstawicielami Unii Europejskiej.
  • Reprezentowanie klienta przed organami administracji publicznej w sprawach dotyczących uzyskania niezbędnych pozwoleń w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
  • Monitoring legislacyjny z „funkcją wczesnego ostrzegania”.