W okresie programowania Unii Europejskiej 2007-2013 nasi kontrahenci z sukcesem ukończyli dziesiątki projektów ukierunkowanych m.in. na:

 • działalność badawczo-rozwojową
 • badania oraz wdrożenia
 • rozwój sektora nowoczesnych usług
 • innowacje o wysokim potencjale
 • działalność innowacyjną na poziomie regionalnym
 • ochronę środowiska
 • energetykę
 • teleinformatykę oraz usługi ICT
 • turystykę
 • rewitalizację
 • ochronę zdrowia
 • ochronę dziedzictwa kulturowego
 • infrastrukturę społeczną
 • transport publiczny i drogi
 • szkolenia
 • rozwój instytucji okołobiznesowych

Dzięki wspólnym staraniom wartość dotacji w ramach w/w projektów wyniosła prawie 500 mln zł, m.in. z następujących programów:

 • PO IG 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych
 • PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac
 • PO IG działanie 4.4, Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
 • PO IŚ 4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza
 • PO IŚ 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii
 • PO KL – Priorytet 8
 • Regionalne Programy Operacyjne – m.in. Małopolski, Warmia-Mazury

Wśród naszych partnerów wymienić możemy m.in.:

ZM „Mesko” S.A., Fabryka Broni „Łucznik” Radom Sp. z o.o., Bumar Sp. z o.o.,  Alstom Power Sp. z o.o., URSUS S.A., OPEGIEKA Sp. z o.o., Eurocast Sp. z o.o., Huta Szkła Kwarcowego, Juropol Sp. z o.o., Jet System Sp. z o.o Spółka komandytowa, NZOZ Tuchów, Fortlofty Sp. z o.o. Spółka komandytowa, BAHPOL Sp. z o.o., Invico S.A., MindMade Sp. z o.o. (WB Electronics group), SICO Polska Sp. z o.o., SECESPOL Sp. z o.o., Gmina Miasto Elbląg.