Zarząd PKD:

  • Tomasz Zemke- Prezes Zarządu
  • Adam Łaskarzewski- Wiceprezes Zarządu
  • Arkadiusz Godun- Wiceprezes Zarządu
  • dr Rafał Kućmański- Wiceprezes Zarząd

Członkowie Zarządu doświadczenie zawodowe zdobyli pracując w administracji rządowej i samorządowej.


Polska Kompania Doradcza Sp. z o.o.

Polska Kompania Doradcza jest firmą konsultingową, posiadającą bogate doświadczenie w pozyskiwaniu pomocy publicznej, w tym środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz profesjonalnej działalności lobbingowej obejmującej monitoring procesów legislacyjnych w kraju i za granicą.

Działamy nieprzerwanie od 2004 roku, tj. od początku funkcjonowania funduszy strukturalnych w Polsce. Naszym celem jest skuteczne pozyskiwanie pomocy publicznej oraz dotacji dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, instytucji publicznych i samorządów oraz kościołów i związków wyznaniowych. Specjalizujemy się w dużych projektach inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych, szkoleniowych, projektach związanych z dostosowaniem firm do wymogów ochrony środowiska oraz przedsięwzięciach rewitalizacyjnych.

Dzięki zaangażowaniu oraz profesjonalizmowi naszej firmy, podmioty obsługiwane przez Polską Kompanię Doradczą uzyskały dofinansowanie swoich przedsięwzięć w wysokości ponad 1,8 miliarda złotych dotacji. Łączna wielkość inwestycji obsługiwanych przez PKD wyniosła do tej pory ponad 3,5 miliarda złotych. PKD współpracowała ze Spółkami jednego z największych holdingów zbrojeniowych w Europie – Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Nasza firma obsługuje także wiele innych sektorów. Z sukcesem pozyskiwaliśmy dotacje dla podmiotów z branży informatycznej, chemicznej, meblarskiej, producentów maszyn i urządzeń, branży medycznej i wielu innych, zarówno z sektora MSP jak i dużych przedsiębiorstw. Z naszych usług korzystają również jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe, instytuty naukowe oraz instytucje otoczenia biznesu. Z równym zaangażowaniem współpracujemy z wielkimi markami, jak i małymi, rodzinnymi firmami. W imieniu naszych komercyjnych klientów również koordynujemy ich współpracę ze środowiskiem naukowym, dbając o należyte zabezpieczenie ich interesów w materii transferu praw własności przemysłowej i rzetelnej wyceny usług badawczych.

Dzięki doświadczeniu, właściwej ocenie ryzyka i profesjonalnemu doradztwu możemy poszczycić się niemal 100-procentową skutecznością w pozyskiwaniu pomocy publicznej. Sukcesy te zawdzięczamy naszej kreatywności, profesjonalizmowi oraz zaangażowaniu w rozwiązywaniu nawet najtrudniejszych problemów. Doświadczenie nabyte przez nas, poprzez obsługę różnego rodzaju – często odległych od siebie – branż pozwala nam na szybkie przyswajanie i przetwarzanie informacji. Dzięki temu możemy zaoferować współpracę przy pozyskiwaniu funduszy unijnych we wszystkich możliwych działaniach, zarówno na szczeblu krajowym jak i regionalnym. Posiadamy także wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji projektów wspieranych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

To, co nas wyróżnia, to ugruntowana doświadczeniem wiedza na temat funkcjonowania instytucji państwowych w Polsce i Unii Europejskiej, połączona z głębokim rozumieniem mechanizmów rynkowych. Dlatego jesteśmy w stanie w efektywny sposób prowadzić dialog z decydentami, jak również wspomagać naszego klienta w komunikacji z opinią publiczną i środowiskami opiniotwórczymi.