Perspektywa budżetowa 2004-2006

Perspektywa budżetowa 2004-2006
 
W tym krótkim okresie z sukcesem nasi kontrahenci ukończyli ponad 10 projektów ukierunkowanych na:
  • innowacyjne inwestycje
  • ochronę środowiska
  • energetykę
  • szkolenia
 
Dzięki wspólnym staraniom wartość dotacji w ramach w/w projektów wyniosła ponad 45 mln zł, m.in. z następujących programów:
  • SPO WKP 2.4 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska
  • SPO RZL 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
  • SPO WKP 2.2.1 Dotacje na innowacyjne inwestycje