Ministerstwo Kultury o dotacjach naszego klienta. Jasna Góra- 28 mln dofinansowania!

Logo JG

Jest nam niezmiernie miło, iż resort kultury sprawozdając z wykonania funduszy UE, przywołuje przykład projektów, które mieliśmy zaszczyt przygotować. Łączne dofinansowanie dla klasztoru oo. Paulinów Jasna Góra wyniosło 28 mln złotych.

Więcej informacji pod linkiem http://poiis.mkidn.gov.pl/wiadomosci/nowe-przestrzenie-na-jasnej-gorze