Posted on

Z wielką radością informujemy o nawiązaniu współpracy w zakresie doradztwa biznesowego, monitoringu legislacyjnego dotyczącego programowania i implementacji unijnej perspektywy finansowej na lata 2021-2027, a także przygotowywania docelowych wniosków o dofinansowanie.

KF to fundacja rodzinna założona w 2013 roku przez Grażynę Kulczyk, dr. Jana Kulczyka i Dominikę Kulczyk. Walczy z dyskryminacją i nierównością dotykającymi kobiety i dziewczynki na całym świecie. Celem jej działań jest budowa rzeczywistości pozbawionej ograniczeń ze względu na płeć. Fundacja współpracuje z partnerami społecznymi w różnych częściach naszego globu, inicjując zmiany wykorzystujące zrównoważone rozwiązania. Jak dotąd Kulczyk Foundation zrealizowała międzynarodowe projekty pomocowe w 65 krajach na 6 kontynentach.

Dziękujemy za okazane zaufanie. Wierzymy, że synergia pomysłów wyjątkowych społeczników oraz naszych kompetencji, pozwoli Fundacji na realizacje wielu wspaniałych projektów w następnych latach!