Posted on

Korporacja KGL S.A.  z siedzibą w Mościckach złożyła w 2020 roku w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju wniosek o dofinansowanie projektu pn. Opakowania z polipropylenowej folii spienionej przeznaczone do dań na wynos” w ramach 3. 1.1.1 POIR.

Powyższy wniosek został pozytywnie oceniony i otrzymał dofinansowanie, w ramach wyżej wymienionego poddziałania PO IR, w wysokości 5 084 833,11 złotych.

Załączniki