Posted on

Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur z siedzibą w Iławie złożyła w maju 2020r. w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Ponadpokoleniowe Centrum Rehabilitacyjno-Dydaktyczne”, w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, Poddziałanie „Technologie poprawiające jakość życia”.

Powyższy wniosek, uzyskując wysoką ocenę merytoryczną, otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 224 500,00 zł (przy kosztach całkowitych na poziomie 2 669 100.00 zł). Należy podkreślić, że był jednym z zaledwie 14 projektów dofinansowanych w całym kraju.

Autorem ww. wniosku była Polska Kompania Doradcza Sp. z o.o. 

Załączniki