Enspirion (z Grupy ENERGA) beneficjentem 1.1.1 POIR. 3,7 mln złotych dofinansowania do B+R!

enspirion_logo_2x

Klient PKD, Spółka Enspirion, należąca do Grupy ENERGA- jednej z czterech największych krajowych spółek energetycznych, która jest jednym z trzech największych sprzedawców energii elektrycznej
w Polsce, otrzymała w kwietniowym (2018) konkursie 1.1.1 POIR dla dużych przedsiębiorców realizowanym przez NCBiR, dofinansowanie w wysokości 3,7 mln złotych do projektu B+R pn. „Opracowanie zintegrowanego systemu monitorowania i zarządzania zasobami energetycznymi i ich przepływem w celu zwiększenia efektywności ich wykorzystania”. Rozwiązanie ma na celu stworzenie systemu skierowanego do klienta biznesowego z sektora MSP. System ten ma być oparty na oprogramowaniu bazującym na algorytmach BigData i sztucznej inteligencji.

Ten sukces jest kolejnym dowodem kompetencji PKD w zakresie obsługi dużych grup kapitałowych, w tym z udziałem skarbu państwa. Dziękujemy za okazane zaufanie i cieszymy się na kolejne innowacyjne projekty w energetyce.