Posted on

Firma „G-TERM ENERGY” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością złożyła w czerwcu 2019r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Wykonanie odwiertów geotermalnych w Stargardzie – etap II”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

Powyższy wniosek, w którym kwota dofinansowania wynosi 31 740 000,00 zł (przy kosztach kwalifikowanych na poziomie 60 900 000,00 zł), został pozytywnie oceniony.

Łącznie pozyskaliśmy w obu etapach blisko 72 mln złotych dofinansowania, co czyni nas najskuteczniejszym doradcą w obszarze geotermii w Polsce!!!

Załączniki